4 marca Jakub Lewandowski miał przyjemność prowadzić szkolenie dla Prezesów, Dyrektorów i Kierowników firm zrzeszonych w Business Centre Club z zakresu inspirującego przywództwa.
Pozytywny feedback od Uczestników pozwala nam wierzyć, że było to efektywne szkolenie, którego pozytywne skutki odczują niebawem ich współpracownicy i podwładni.