Szkolenia

Szkolenia dla Menedżerów

Szkolenia dla kadry menedżerskiej opieramy na kilku podstawowych filarach:

  • Rozwoju kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych.
  • Rozwoju umiejętności motywacyjnych, perswazyjnych i negocjacyjnych.
  • Wzmocnieniu postawy lidera.
  • Wzmocnieniu umiejętności budowania efektywnego i zgranego zespołu współpracowników.
  • Coachingu menedżerskim.