Szkolenia

Szkolenia dla działów HR

Oferujemy Państwu naszą pomoc w zakresie:

 
 • Przeprowadzania audytu personalnego
 • Przeprowadzania rekrutacji
 • Zarządzania talentami
 • Tworzenia systemu kompetencyjnego
 • Czuwania nad przebiegiem procesu oceniającego pracowników i badania ich satysfakcji z wykonywanej pracy
 • Przeprowadzania procesu assessment center i development center
 • Tworzenia metod przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
 • Optymalizacja kosztów personalnych
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzania szkoleniami