11 lutego zostaliśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie! Oznacza to, że możemy uzyskać zlecenie na prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy!
Cieszymy się, że będziemy mieli możliwość pomagać w znalezieniu dobrej, odpowiedniej pracy tym wszystkim, którzy jej poszukują.