Nasi trenerzy, Jakub Lewandowski i Michał Hanuszek, zostali wpisani w poczet trenerów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Już niebawem na Uniwersytecie rusza szkolenie „Akademia Biznesu Polska – Chiny”. Jest to 10-dniowe szkolenie, mające na celu zaprojektowanie i zaplanowanie swojego biznesu („Start-up”) w Chinach, w oparciu o wiedzę i doświadczenie najlepszych ekspertów w dziedzinie współpracy z rynkami azjatyckimi. W trakcie zajęć praktycznych słuchacze zdobywają kompetencje, związane z prowadzeniem europejskiego biznesu w Chinach. Ponadto uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę na temat chińskiej kultury biznesu i jej specyfice, a także najskuteczniejszych metod negocjacji z chińskimi partnerami.

Program szkolenia prezentuje się następująco:

1.Wprowadzenie do kultury biznesu chińskiego na podstawie praktycznych ćwiczeń:
– negocjacje handlowe, a zwyczaje kulturowe w Chinach i Azji;
– hierarchia i godność osobista;
– przywitanie i przedstawianie się;
– strój;
– negocjacje;
– podejmowanie gości;
– wręczanie upominków;

2. Potencjał rynku chińskiego na podstawie wiedzy ekspertów i przedsiębiorców rynków chińskich i azjatyckich.

3. Język chiński jako wartość dodana w relacjach biznesowych UE- CHINY i Azja – warsztaty z językiem chińskim:
– podstawowe rodzaje symboli, części składowe;
– podstawy prawidłowej artykulacji tonów;
– kontekst historyczno-ekonomiczny;
– podstawowe zwroty w biznesie;
– kontekst kulturalny, a język chiński;
– złota zasada tworzenia zdań;
– metody zadawania pytań.

4. Podstawowe zagadnienia import – eksport w UE – CHINY i AZJA:
– import – export , podstawowe dane;
– transport towarów do Chin i Azji;
– zagadnienia prawne , celno – skarbowe;
– poszukiwanie dostawców;
– procedury założenia firmy w Chinach i krajach azjatyckich.