16 czerwca wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu z Dąbrowy Górniczej, Lożą Częstochowskiego Business Centre Club zorganizowaliśmy specjalistyczne szkolenie z psychologii sprzedaży dla biznesmenów, menedżerów i handlowców reprezentujących firmy z Częstochowy i okolic.
Prowadzącym warsztat był Jakub Lewandowski.
Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i wspaniałą atmosferę!