Częstochowskie Forum Rozwoju Firm „Bezpieczny przedsiębiorca” to pierwsze wydarzenie z cyklu, który dedykujemy przedsiębiorcom, samorządowcom, ludziom nauki i kultury – przedstawicielom środowisk, którym bliska jest idea współpracy. Na uniwersalny charakter konferencji wskazuje z pewnością jej program i tematyka spotkań. O jej prestiżu natomiast świadczą sylwetki panelistów i zaproszonych gości.
Zapisz się tutaj

Program październikowego Forum Rozwoju Firm, konstruujemy w oparciu o aktualne wyzwania, które stawia przed nami prawna i biznesowa rzeczywistość. Znajomość problematyki zagadnień prawnych to nieodłączna część biznesowego życia każdego przedsiębiorcy. Najistotniejszym z wyżej wspomnianych wyzwań jest bezpieczeństwo podatkowe. Istotnym jest również problem cyberbezpieczeństwa, którego znaczenie wśród biznesowych zagrożeń XXI wieku dynamicznie wzrasta.

Jednym z punktów programu jest mowa motywacyjna „Budowanie Mistrzowskich Zespołów” wygłoszona przez Jakuba Lewandowskiego i Przemysława Świercza.