Organizatorem Konkursu jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z partnerem strategicznym Gazetą Lubuską. Współorganizatorem konkursu są: Telewizja Polska S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp., Radio Zachód i Miasto Gorzów Wlkp. Patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Lubuskiego. Konkurs ma za zadanie promocję najlepszych przedsiębiorstw, działających zgodnie z prawem i normami rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
Jesteśmy bardzo dumni z nagrody przyznanej Jakubowi Lewandowskiemu!