Szkolenia w ramach Akademii Mocy budują świadomość na temat zależności pomiędzy wizerunkiem firmy a postawą, umiejętnościami i wiedzą każdego z pracowników. Pogłębiamy znajomości zagadnień związanych z wiarygodnością osobistą, poczuciem własnej wartości jako podstawą zaufania w relacjach biznesowych i uzyskiwaniu efektywności handlowej. Uczestnicy mają okazję do autorefleksji i uświadomienia wpływu aspektów psychologicznych związanych z poczuciem własnej wartości, pewnością siebie, satysfakcją z życia, empatią, zarządzaniem emocjami na budowanie relacji osobistych i zawodowych oraz na motywację do działania. W trakcie intensywnego dwu dniowego warsztatu grupa szkoleniowa rozwija umiejętności sprzedaży ze szczególnym naciskiem na strategie PULL poprzez doskonalenie tzw. umiejętności miękkich ułatwiających nawiązanie kontaktu i oddziaływanie na decyzje zakupowe klienta.

AKADEMIA MOCY początek mocy
AKADEMIA MOCY Poznań 2016
AKADEMIA MOCY Kraków 2016