Trenerzy

Krzysztof Terski

Krzysztof Terski

Trener/Specjalista w obszarze sprzedaży

Wykształcenie
Absolwent Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie z tytułem mgr inż. Technologii Żywności oraz studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu – kierunek Akademia Trenera Biznesu.

Doświadczenie zawodowe
Zarządzał działami produkcyjnymi w Indykpol S.A., uczestniczył we wprowadzeniu w tej firmie systemu zintegrowanego zarządzania SAP oraz tworzył dział eksportu na rynki wschodnie. W PTK Centertel (operator sieci Idea) pracował w Biurze Kluczowych Klientów oraz tworzył od podstaw i szkolił zespoły sprzedażowe Konsultantów Klienta Biznesowego. Twórca programów szkoleniowych w projektach unijnych EQUEL. Od trzech lat odpowiedzialny za program szkoleniowy oraz system wsparcia sprzedaży dla dyrektorów oddziałów sieci GO-Leasing. Praktyk sprzedaży. Realizował wiele treningów i warsztatów z zakresu psychologii sprzedaży, zarządzania, rozwoju osobistego, efektywnej komunikacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych, motywacji oraz radzenia sobie ze stresem. Certyfikowany konsultant MindSonar.

Specjalizacja
Prowadzenie szkoleń z zakresu: psychologii sprzedaży, zarządzania sobą w czasie, przywództwa, budowania zespołów i zarządzania ludźmi, motywacji, efektywnej komunikacji, prowadzenia profesjonalnej prezentacji, sztuki wystąpień publicznych.

Największe sukcesy
Sfera zawodowa  – stworzenie i wyszkolenie w wielu firmach skutecznych zespołów sprzedażowych.