Trenerzy

Adrianna Filiks

Adrianna Filiks

Konsultantka / Trenerka / Coach

Wykształcenie:
Psycholog organizacji i pracy, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński oraz Podyplomowe Studium Coachingu, a także międzynarodowe studia menedżerskie (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania.

Doświadczenie zawodowe:
16 letnia praktyka w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Opracowywanie i wdrażanie strategii personalnych, strategii zarządzania wiekiem, zarządzania zmianą, zarządzania w oparciu o kompetencje, strategii szkolenia i rozwoju personelu. Na poziomie operacyjnym wykonywanie: rekrutacji i selekcji, procedur adaptacji, opracowywanie i wdrażanie systemów motywacyjnych, systemów szkoleń – analiza potrzeb szkoleniowych, wdrażanie oceny pracy, prowadzenie AC/DC. 10 letnie doświadczenie dydaktyczne – trener, wykładowca min z tematów: Motywowanie, Strategiczne zzl, Przywództwo, Budowanie efektywnych zespołów, Rekrutacja i selekcja, Zarządzanie szkoleniami, Zarządzanie zmianą, 10 letnia praktyka w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy: aktywizacja osób zagrożonych utratą pracy lub bezrobotnych – ocena indywidualnych zasobów osób bezrobotnych, diagnoza predyspozycji zawodowych, pomoc w rozwoju ich kompetencji. Specjalizacja w zakresie opracowywania i przeprowadzania badań satysfakcji i motywacji z pracy, oraz analizy barier komunikacyjnych.

Specjalizacja:
Prowadzi warsztaty z zakresu zarządzania personelem /min. strategiczne zzl, zarządzanie zmianą, zarządzanie wiekiem, budowanie zaangażowanych zespołów, rekrutacja i selekcja, zarządzanie szkoleniami, motywacja, trudne rozmowy w zarządzaniu zasobami ludzkimi/, dla zarządów, kadry kierowniczej i menedżerskiej w ramach szkoleń zamkniętych, szkoleń otwartych oraz konferencji ogólnopolskich.

Największe sukcesy:
Dwukrotna Laureatka konkursu Dyrektor Personalny Roku. Zdobywczyni I miejsca w prestiżowym konkursie Menedżer Szkoleń Roku 2000, jak również I miejsca w konkursie Lider Zmian 2001 za najlepsze studium przypadku nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. Uzyskanie dla firmy certyfikatu „Godła” w programie Inwestor w Kapitał Ludzki na rok 2001 oraz ponownie na rok 2002.

Pasje:
Cele zawodowe… i nie tylko 🙂 KORONA ZIEMI: 2001 Mont Blanc, 2002 Kilimanjaro, 2003 Elbrus, 2004 Konstancja, 2005 Jaś, od 2007 lodowce zdobyte i kilka 4 tysięczników 🙂 …. cdn. FOTOGRAFIA: 2004 wystawa fotograficzna /pierwsza/ PODRÓŻE: na bliższe i dalsze krańce świata. Motto: „Nie chodzi o to, aby wytrwać wieczność… chodzi o to, aby wytrwać wieczność z samym sobą…”.