Trenerzy

Tamara Bieńkowska

Tamara Bieńkowska

Trener / Coach / Wykładowca

Wykształcenie:
Absolwentka psychologii w Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (specjalizacja: psychologia kliniczna) oraz studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku: Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji.

Doświadczenie zawodowe:
Kiedyś dziennikarz PR III Polskiego Radia – posiada karty mikrofonowe najwyższej kategorii, dające prawo prowadzenia programów radiowych na żywo. Doradca – konsultant wielu ośrodków radiowych i telewizyjnych. Wykładowca na studiach podyplomowych w Uniwersytecie SWPS w Warszawie, WSE im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz UMCS w Lublinie. Certyfikowany trener Przywództwa Sytuacyjnego SLIIR oraz Sytuacyjnego Przywództwa Zespołowego wg metody Kena Blancharda. Certyfikowany coach – certyfikat International Coaching Certification w zakresie umiejętności prowadzenia coachingu w organizacji, przyznawany przez International Coaching Company – Lambent do Brasil. Certyfikowany konsultant narzędzia Extended DISC® . Certyfikowany team coach – Norman Benett Academy. Akredytowany konsultant narzędzia Facet5. Trener – motywator zawodników i zespołów sportowych.

Specjalizacja:
Przywództwo i zarządzanie zmianą, komunikacja i coaching menedżerski, profesjonalna prezentacja, Train the Trainers, wypalenie zawodowe i radzenie sobie ze stresem.

Największe sukcesy:
Kieruje pracą zespołu Merytorycznego Sparring Partners. Współpracujący z nią partnerzy doszli do swojej pozycji różnymi ścieżkami. Łączy ich twórczy entuzjazm i przyjazny stosunek do ludzi. Komunikatywność oraz odwaga w podejmowaniu ryzyka jak również sprawność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Współautorka projektów studiów podyplomowych “Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji” w Uniwersytecie SWPS. Od 11 lat prowadzi w Uniwersytecie zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych. Współautorka opracowania “Jak wygrać wybory samorządowe”, w której wspólnie z innymi autorami próbuje zaprezentować pewne obszary strategii wyborczych, które są niezbędne w drodze do sukcesu: kreowanie wizerunku politycznego, metody wykorzystania mediów w działaniach wyborczych czy zagadnienia budowania marki politycznej. W przeszłości z sukcesem zarządzała dużymi projektami w zakresie kultury organizacyjnej. Prowadzi pilotaże projektów międzynarodowych w tym zakresie. Ma doświadczenie kilku tysięcy sesji coachingu indywidualnego oraz kilkudziesięciu sesji team coachingu. Przyjmuje w pracy z zespołami zarządzajacymi kompleksowe podejście procesowe.

Pasje:
Psy – duże, samochody – szybkie, kuchnia – egzotyczna, muzyka – głośna!