PASJA w Business Centre Club

PASJA w Business Centre Club

4 marca Jakub Lewandowski miał przyjemność prowadzić szkolenie dla Prezesów, Dyrektorów i Kierowników firm zrzeszonych w Business Centre Club z zakresu inspirującego przywództwa. Pozytywny feedback od Uczestników pozwala nam wierzyć, że było to efektywne szkolenie,...