Trenerzy

Dorota Świetlicka

Dorota Świetlicka

Coach / Wykładowca

Wykształcenie

Absolwentka Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (mgr psychologii), stypendystka Rządu Francuskiego (Bursiers du Gouvernement Francais) na Universite de Nancy II
w Lotaryngii w Katedrze Psychologii Interkulturowej (1997-98) oraz absolwentka 4,5-letniego Podyplomowego Kursu Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, prowadzonego we współpracy z Katedrą Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracownik naukowo- dydaktyczny na Uniwersytecie Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie (1998-2001). Wykładowca Wyższej Szkoły Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania (Opole, Ryki i Biłgoraj) (2001-2002). Ukończyła 2,5 letnie szkolenie I stopnia w Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada certyfikat z zakresu pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz certyfikat PARPA do pracy w grupach roboczych i zespołach interdyscyplinarnych dla osób doznających przemocy / sprawców przemocy oraz terapii rodzin metodą psychodramy wg. Yaacova Naora. Jestem certyfikowanym coachem. Współpracuje z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Doświadczenie

Od 1999 roku związana z branżą szkoleniową jako wykładowca i coach z zakresu psychologii pracy, negocjacji, komunikacji, obrony przed manipulacją i mobbingiem, doskonalenia umiejętności menadżerskich, psychologii sprzedaży i motywacji. Prowadzi zajęcia grupowe i spotkania indywidualne w ramach life i business coachingu. Od kilku lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

Współpracuje z paraolimpijczykami i trenerami kadry narodowej (m.in. przygotowanie mentalne sportowców Kadry Narodowej LA do Mistrzostw Świata w Katarze – Doha 2015). Prowadziła również szkolenia i coachingi sportowców innych dyscyplin na poziomie kadry narodowej. Coach biznesowy, psycholog, psychoterapeuta. Prowadzi szkolenia z zakresu inteligencji emocjonalnej, obrony przed manipulacją, asertywności, rozwiązywania konfliktów, zarządzania ludźmi i motywacji. Świetnie czuje się w pomocy (w interwencji kryzysowej) osobom, które potrzebują szybkiego wsparcia psychologicznego w konfrontacji ze zmieniającymi się wyzwaniami biznesowymi.