Trenerzy

Tomasz Drożdż

Tomasz Drożdż

Trener / Coach / Konsultant

Wykształcenie:
Absolwent Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych rekomendowany i certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończył kurs trenerski i uzyskał certyfikat Trenera Racjonalnej Terapii Zachowania Posiada akredytację Professional Certified Coach (PCC) wydaną przez International Coach Federation. Ukończył akredytowaną przez ICF Szkołę Coachów “The Art And Science of Coaching”.

Doświadczenie zawodowe:
Swoje doświadczenie coachingowe (ponad 700 godzin coachingowych) oraz trenerskie (ponad 3500 godzin szkoleniowych) zdobywał realizując projekty szkoleniowe i dydaktyczne m.in. dla: Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biura Karier UJ, Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Instytutu Kształcenia Nauczycieli, Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a także wielu innych instytucji oświatowych i biznesowych. W ramach współpracy z licznymi firmami szkoleniowymi współrealizował różnorodne projekty szkoleniowe dla takich klientów jak między innymi: Telekomunikacja Polska S.A., Cebal Tuba, Strabag, Urząd Miasta Krakowa, Krakowski Holding Komunalny, Kopalnia Soli Wieliczka S.A, Cersanit S.A., Rovese, Witek, Goodrich Krosno, Trimtab, TOP, Opoczno S.A., Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Lubuski Urząd Wojewódzki oraz sesje coachingu indywidualnego i grupowego zarówno dla pracowników liniowych jak również wyższej kadry zarządzającej.

Specjalizacja:
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwojem osobistym, zawodowym oraz łączeniem na co dzień tych dwóch obszarów. Jego doświadczenia z coachingiem w organizacjach obejmują zarówno executive coaching jak i również coaching rozwoju osobistego i zawodowego. Od ponad 10 lat prowadzi także szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, kreatywności, współpracy w zespole, asertywności, analizy procesu grupowego, efektywnej komunikacji i autoprezentacji, psychologii reklamy, PR, motywacji do zmiany i zarządzania zmianą, zarządzania sobą w czasie, zarządzania wiekiem, profilaktyki wypalenia zawodowego, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia życia, identyfikacji i zmiany niezdrowych przekonań oraz wyznaczania i osiągania celów.

Największe sukcesy:
Szczęśliwy mąż i ojciec dwóch bliźniaczek. Podstawowym przekonaniem, które towarzyszy mu
w pracy trenera i coacha jest to, że każdy może pragnąć więcej, niż ma, i osiągnąć więcej, niż pragnie. Prawdziwym sukcesem jest, gdy doświadcza tego w pracy z innymi.

Pasje:
Dostrzeganie blasku w oczach ludzi, z którymi pracuje. Śpiewanie gospel. Odnajdywanie sensu i odczuwanie wdzięczności. Taniec. Fotografia. Góry.